Blomflugor och honungsbin bär på samma sjukdomar

Blomflugorna härmar honungsbiet.

Blomflugor och honungsbin bär på samma sjukdomar

Ny forskning visar att blomflugor och honungsbin bär på samma virus. Forskarna vet ännu inte om det betyder att smittan överförs mellan flugor och bin, men sjukdomarna kan vara en bidragande orsak till den globala förlusten av pollinatörer. Blomflugor rör sig över stora områden och delar i stor utsträckning värdväxter med honungsbin.

DEN HÄR TEXTEN ÄR UPPDATERAD FÖR ATT TYDLIGARE VISA VAD FORSKARNA KOMMIT FRAM TILL I STUDIEN.

Bland våra vanliga blomflugor finns släktet slamflugor, Eristalis. Både till utseende och beteende kan de vara väldigt lika honungsbin, Apis mellifera och de besöker ofta samma värdväxter. Och nu har forskare kunnat konstatera att dessa blomflugor bär på samma virussjukdomar som honungsbina. Det kan alltså vara så att blomflugorna lämnar kvar virus på blommorna, som sedan överförs till bina.

I studien analyserades flera olika bivirus, men forskarna påträffade endast virus hos de slamflugor som härmade honungsbiet till beteende och utseende. Malin Thyselius, som doktorerar på slamflugors beteende vid Uppsala universitet säger att studien är både oroväckande och intressant.

– Eristalis-släktet, slamflugor, och speciellt arten Eristalis tenax utför så kallat bates mimikry, där en ofarlig art härmar en farligare art för skydda sig mot gemensamma rovdjur, och härmar honungsbiet Apis Mellifera, säger Malin Thyselius.

Besöker samma blommor

Blomflugorna som undersöktes var precis som slamflugorna generalister, men de härmade inte honungsbina. Detta innebär att de inte aktivt besöker samma blommor som honungsbina, istället sker deras besök sporadiskt. Forskarna tror därför att anledningen till att just slamflugorna i studien bar på viruset, är att de i högre grad besöker samma blommor som bina de härmar.

– De har också mycket överlappande blompreferens, även om mundelarnas olika utformning gör att preferensen inte är helt överlappande. I fält ser man ofta bin och slamflugor runt samma blommor.

Totalt undersöktes tre olika virus i studien. Men forskarna kunde inte se om flugorna själva blev sjuka eller enbart bar virusen mellan olika växter utan att själva insjukna.

Studien är unik i slag, tidigare har nämligen inga forskare lyckats visa att blomflugor och honungsbin bär på samma virus. Därmed bevisade forskarna att virus som traditionellt har ansetts vara begränsade till bin, också kan spridas av andra insekter. Genom att jämföra korta bitar av den genetiska koden mellan smittade honungsbin och smittade blomflugor kunde forskarna visa att bitarna överensstämde med 99 till 100 procent. Studien publicerades i tidskriften Biology Letters.

Viktiga pollinatörer

Eftersom slamflugor kan flyga mycket långt och migrerar mellan områden är det enligt forskarna möjligt att de utgör ett internationellt nätverk för överföring av sjukdomar mellan olika arter av pollinatörer.

– Den allmänna åsikten är att Episyrphus balteatus är en migrerande blomfluga och att Eristalis är ett oerhört globalt spritt släkte. Gruppen jag arbetar i har observerat Eristalis tenax i både Sverige, Australien och Himalaya. Om det dessutom finns en sjukdomsöverföring mellan bin och blomflugor, är det oroande.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även slamflugor är viktiga pollinatörer som hotas av människorelaterade miljö- och klimatförändringar. Under 2017 kom en ny rapport som visade att mer än 75 procent av biomassan hos flygande insekter i skyddade områden har försvunnit de senaste 27 åren. Huvudsakligen verkar insektsdöden dels vara orsakad av starka kemikalier som används vid besprutning av grödor inom jord- och skogsbruk.. Men även den kraftiga avskogningen och torrläggningen av vattendrag och sjöar kan ha bidragit.

LÄS MER: Att bygga ett paradis för bin och människor 

LÄS MER: Forskare kan ha löst gåtan med den mystiska bidöden 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X