Annons
Beslut om pengar till korruptionsanklagad myndighet skjuts upp

Torkan i norra Kenya har lett till undernäring hos många barn.

Beslut om pengar till korruptionsanklagad myndighet skjuts upp

I februari avslöjade Sveriges Natur hur biståndspengar som skulle ha gått till klimatdrabbade i Kenya inte kom fram. I december skulle svenska Sida ha fattat beslut att betala 40 miljoner kronor direkt till den korruptionsanklagade kenyanska myndigheten. Nu har Sidas beslut skjutits upp – igen.

I februari publicerade Sveriges Natur en stor granskning rörande ett kontantbidragsstöd i Turkana-regionen i norra Kenya. Projektet finansieras av den brittiska biståndsmyndigheten DFID.
Den kenyanska myndigheten National Draught Management Authority, NDMA ansvarade för att pengarna skulle nå fram. Granskningen visade på stora brister – människor vittnade om att de inte fick några pengar och att deras livsvillkor under den svåra torkan istället förvärrades.

LÄS MER: Klimatdrabbade lurades på biståndspengar

I granskningen framkom att myndigheten flera gånger fått mycket skarp kritik av den kenyanska riksrevisorn. Enligt revisionsrapporterna saknade myndigheten redovisning för var hundratals miljoner kronor tagit vägen.

Utbredd korruption

Trots kritiken förberedde svenska ambassaden i Nairobi ett beslut om 40 miljoner kronor i direktstöd till myndigheten. Pengarna skulle gå till att skapa en regional klimatförändringsfond med syfte att stärka regionernas motståndskraft och gynna ekonomisk utveckling. Sverige har tidigare finansierat ett pilotprojekt, då gick pengarna via ett internationellt miljöutvecklingsinstitut.
Den här gången skulle beslut  ha fattats i december. Men beslutet sköts upp och skulle ha fattas i mars.

Kenya är ett land som lider av utbredd korruption och det är kontroversiellt att ingå avtal direkt med den kenyanska regeringen.

Sandra Diesel är ansvarig för utvecklingssamarbetet med Kenya. I e-post uppger hon att beslutet skjutits på framtiden och att det inte finns något nytt preliminärt datum för när det väntas vara klart.

– Beredningen har tagit längre tid än planerat och med Covid 19-situationen i Kenya har vi varit tvungna att omprioritera i vårt arbete. Vi tittar på våra befintliga projekt/program och ser hur/om dessa kan om-programeras/anpassas till denna situation. Många beredningar ligger på is.

Har ni haft någon kontakt med myndigheten NDMA rörande korruptionsanklagelserna?

– Nej, det har vi inte.

Viktig partner

Den kenyanska myndigheten var en viktig partner i ett stort Sida-finansierat projekt som drevs av FN:s livsmedelsorgan, World Food Program, WFP. Sida satsade 195 miljoner kronor i projektet men avsade sig möjligheten att självt göra revision eller ekonomisk granskning. Detta har  kritiserats av korruptionsexperter.

LÄS MER: Sidas agerande ifrågasätts av korruptionsexperter

Revision skulle ha genomföras av FN-organet. Men trots att projektet avslutades sommaren 2018 har ambassaden fortfarande inte fått ta del av någon revision, enligt Sandra Diesel.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X