Astor Ericsson räddar en flytande skatt

Astor Ericsson försöker stoppa utbyggnaden av vattenkraft i Västerdalälven.

Astor Ericsson räddar en flytande skatt

Älven han växt upp vid hotas av vattenkraftens utbyggnad. Med hjälp av kunskap, kontakter och envishet försöker Astor Ericsson sätta stopp.

I drygt 42 år har han kämpat för att stoppa utbyggnaden av vattenkraften i Ejforsen. Forsen är en del av de skyddade övre delarna av Västerdalälven och ligger norr om Sälen. Här har kraftbolag länge försökt få till stånd en utbyggnad av ett gammalt nedlagt vattenkraftverk.Till följd av hans engagemang har han bland annat förärats Naturskyddsföreningens pris Silverfalken.

Varför är det så viktigt att stoppa utbyggnaden av vattenkraft i Ejforsen?

– Älven är en skatt att bevara. Vattenkraften i Sverige har byggts ut länge, och jag vill försöka bidra till att bibehålla det som finns kvar av våra älvar, då de fyra Norrlandsälvarna historiskt sett varit relativt förskonade. En utbyggnad skulle också bara ge cirka tre promille av den kraft som hela Dalälven levererar ett normalår, och de naturvärden som finns på platsen är inte värda att offra för en så pass begränsad energitillförsel.

Hur har du gått till väga?

– Jag har följt utredningar om Västerdalälven i regering och riksdag i många år, genom bland annat kontakter med myndighetspersoner och politiker. Jag har också sett till att vara påläst för att kunna argumentera för min sak. Jag har bland annat studerat miljörätt. Det och kontakten med politiker på både riksnivå och lokalt har varit avgörande.

Var kommer ditt engagemang ifrån?

– Jag växte upp intill älven och tycker att det är en fantastiskt fin natur. Jag bodde i Stockholm under en period när jag var ung, och började då än mer uppskatta de höga naturvärden som finns på min hemmaplan.

Vad händer just nu?

– Högsta domstolen kom nyligen med beskedet att den inte ger prövningstillstånd för att stoppa bygget. Nu tittar vi i stället på att få ett interimistiskt förbud från länsstyrelsen, då skulle det bli tvärstopp i minst tre år.

Astor Ericsson kämpar för att bevara sin barndoms skatt.

– Hela Västerdalälven ligger inom ett Natura 2000-område, och då borde det gå att vinna framgång här. Ett liknande beslut togs när jag var med och kämpade för att bevara naturområdet Hälla, där det bland annat flödar vatten i ett ovanligt flätflodssystem. Området är i dag naturreservat. Pricken över i hade varit att också få vara med och permanent få stopp på utbyggnaden av vattenkraft i Ejforsen.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X