Arbetet gör skillnad – men många arter hotas
En vuxen bergsgorilla med en liten bergsgorilla i sin famn som har huvudet uppochner och kollar in kameran.

Bergsgorillan har börjat återhämta sig. 2018 års mätningar beräknar att det nu finns över tusen individer. FOTO: Getty Images

Arbetet gör skillnad – men många arter hotas

Internationella naturvårdsunionen har släppt en ny rödlista som visar på framgångar för arbetet med att bevara hotade arter. Bergsgorillan har gått från att vara akut hotad till att “bara” vara starkt hotad. Men samtidigt hotas matsäkerheten på flera ställen i världen på grund av ohållbart fiske.

– Uppdateringen av  IUCNs rödlista visar styrkan med bevarandearbete då vi ser en återhämtning av sillvalen och bergsgorillan, säger Inger Andersen, IUCNs Generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Sillvalen listades tidigare som starkt hotad och räknas nu som sårbar då populationen nästan fördubblats sedan 1970-talet. Att sillvalen har återhämtat sig beror främst av det funnits internationella förbud på kommersiell valfångst sedan 1976. 

Bergsgorillan är också på väg att återhämta sig enligt IUCN. Enligt 2018 års beräkningar finns det nu uppskattningsvis över tusen individer, vilket är den högsta noteringen sedan räkningarna påbörjades. Bergsgorillan räknas nu därför ”bara” som starkt hotad. Tidigare var den akut hotad. 

Det finns fortfarande många hot mot bergsgorillan, som tjuvjakt och växande jordbruk kring deras område. Därför finns det ett stort behov av att fortsätta med bevarandearbetet.

Ohållbart fiske hotar matsäkerheten för miljontals

Nästan 97 000 av världens arter rödlistade av ICUN, varav cirka 27 000 av dem räknas som utrotningshotade. Den biologiska mångfalden är hotad och hotar att undergräva bland annat matsäkerheten för miljontals människor.

54 fiskarter från två viktiga fiskevatten är hotade av ohållbart fiske enligt IUCN. I Afrikas tredje störta sjö, Malawisjön, är nio procent av de 458 fiskarterna utsatta för en stor risk att utrotas på grund av överfiske. Många av de utrotningshotade fiskarterna är matfiskar vilket är stort hot mot befolkningen i Malawi. Över en tredjedel av befolkningen är beroende av Malawisjön för sin försörjning och får sin mat därifrån.

LÄS MER: Rika länder ett hot mot fattiga fiskenationer

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter