Alliansen försöker skjuta upp stoppet för palmoljeprodukt i biodiesel

Alliansen försöker skjuta upp stoppet för palmoljeprodukt i biodiesel

Alliansen försöker skjuta upp regeringens försök att stoppa biprodukter från palmolja i biodiesel. Det främsta skälet sägs vara att branschen varnar för att den behöver använda ren palmolja för att ersätta biprodukterna.

Problemen med palmoljeindustrin, som regnskogsskövling och ökade klimatutsläpp, är allmänt kända och hittills har palmolja endast utgjort en obetydlig del i produktionen av svensk biodiesel. Men förra året avslöjade Sveriges Natur att PFAD, en biprodukt från palmoljetillverkningen, var på väg att ta över som råvara i produktionen av svensk biodiesel.

Förespråkare för PFAD hävdar att produkten är avfall som inte i sig driver ytterligare palmoljeproduktion. Kritiker pekar däremot på att PFAD är del av samma tillverkningskedja, och svårare att kontrollera än ren palmolja eftersom det inte är lika lätt att spåra tillbaka till ursprungsplantagen.

Regeringen vill göra PFAD dyrare

Hittills har PFAD klassats som avfall i Sverige och därför fått skatterabatt, men från den 1 juli nästa år vill regeringen att enbart PFAD som går att spåra ska kunna klassas som avfall. Det kommer att göra det dyrare att använda PFAD i biodiesel. I och med en brist på alternativa råvaror råder nu osäkerhet bland drivmedelsdistributörer hur de ska kunna säkra sin tillgång på den populära biodieseln HVO.

– En snabb ändring i klassificering och ståndpunkt från myndigheternas sida kan få allvarliga konsekvenser för vår verksamhet och möjligheten att bland annat uppfylla den kommande reduktionsplikten samt upprätthålla det beredskapslager som åläggs oss som drivmedelsdistributör, säger Alexandra William-Olsson, kommunikationschef på OKQ8 Scandinavia.

Helt PFAD-fri HVO är i dag svårt att hitta på den svenska marknaden. OKQ8 är ett av de företag som tidigare endast sålt HVO utan PFAD, men nu blandar in upp till 50 procent av den palmoljebaserade biprodukten. Deras HVO, likt majoriteten på den svenska marknaden, kommer från den finska producenten Neste. Tidigare i år berättade Sveriges Natur hur PR-byrån Westander arbetar åt Neste, bland annat för att påverka den svenska regeringen att inte omklassificera PFAD.

Har träffat partierna

Neste och de drivmedelsföretag som säljer Nestes biodiesel har också framfört sina synpunkter till de andra partierna i riksdagen och nu försöker Alliansen i en gemensam motion skjuta upp omklassificeringen.

– Vi har fått varningssignaler om att PFAD kan komma att ersättas med ren palmolja annars, säger Rickard Nordin, som är Centerpartiets miljöpolitiske talesperson.

Men i och med det här tar ni ställning för att icke spårbar PFAD är bättre än spårbar palmolja?

– Det är en bedömning vi gör. Vi vill se en konsekvensanalys av vad som händer innan man omklassificerar PFAD.

– Vi tycker att den palmolja som produceras i första hand ska användas i matproduktion. PFAD är en restprodukt som inte kan användas till något annat, det är palmolja som driver skogsavverkningen. PFAD är ett bättre alternativ i väntan på att vi hittar nya produkter som kan ersätta den.

Samma villkor

Fredrik Landegren, VD och drivmedelsansvarig på transportörsnätverket TRB ser däremot problem med att ge PFAD fritt spelrum.

– Att helt döma ut en enskild råvara kan leda till att den positiva utveckling av förnybara drivmedel som vi faktiskt sett på svensk marknad stannar av. Samtidigt som billiga råvaror idag riskerar att hämma utvecklingen av mer hållbara råvaror på sikt.

Lantmännen menar att importerade produkter ska ha samma konkurrensvillkor som svenska produkter.

– Vår principiella inställning är att man ska ha samma hållbarhetskrav på biodrivmedelsproduktion som berättigar att man använder dem oavsett om det sker i Sverige eller andra länder, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef för Lantmännen.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) är kritisk till Alliansens motion.

– Centerpartiets och Alliansens förslag innebär att billig palmoljebaserad biodiesel fortsätter att gynnas. Det är inte rätt väg, det är inte hållbart och skjuter investeringar i mer hållbar svensk produktion på framtiden.
– Regeringen höjer i och med Bränslebytet ambitionen kring biodrivmedel. Då är det extra viktigt att vi säkerställer hållbarheten i det som blandas in. Produktion av hållbara biodrivmedel i Sverige har potential, det vill vi gynna.

Energiminister Ibrahim Baylan (S), säger att regeringen fått brett stöd för bränslebytet under remisstiden.

– Regeringen har noga analyserat effekterna av våra förslag avseende biodrivmedel. Det är dock, som alltid, omöjligt att förutse de exakta konsekvenserna i varje detalj.

Sveriges Natur granskar palmoljan

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Hur tänker du att omställningen till förnybara transporter ska gå till? Diskutera och tipsa på Sveriges Naturs Facebooksida.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X