EU-förbud stoppar inte nervgiftet klorpyrifos

Bekämpningsmedlet klorpyrifos kan orsaka skador på foster och ge försämrat IQ hos barn. Användandet är förbjudet i Sverige, men importerade varor är ofta besprutade med medlet. Nu vill EU förbjuda substansen helt. Men trots förbudet riskerar svenska konsumenter att exponeras.
– Även om EU förbjuder substansen så kan den fortfarande komma in i EU från tredje land via rester i livsmedel, säger Peter Bergkvist  på Kemikalieinspektionen.