Annons

Svensk polis vill inte skydda kärnkraftverk mot terror

Om svenska kärnkraftverk ska anses säkra måste de vaktas av polis. Det anser såväl experter från Strålsäkerhetsmyndigheten som FNs atomenergiorgan IAEA. När säkerheten sattes på prov i en simulerad attack visade det sig att Sverige inte klarar att skydda sina kärnkraftverk. Men polisen säger blankt nej. Och regeringen låter dem slippa. ​

Nej till kärnförvar: kopparkapseln för osäker

Dagens nej till förslaget om slutförvar av kärnavfall, handlade om den omtvistade kopparkapseln. De processer Sveriges Natur skrivit om visade sig skapa alltför stor osäkerhet inför risken för läckor av joniserande strålning från det planerade förvaret.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger ja till slutförvaret

I dag tisdag kommer beskedet från mark- och miljödomstolen i Nacka om förslaget till slutförvar av kärnbränsle i Forsmark uppfyller kraven enligt miljöbalken. Samtidigt lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande där de säger att slutförvaret uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

Slutförvaret saknar plan för långsiktig övervakning trots kärnvapenrisk

Förslaget till slutförvar av utbränt kärnbränsle i Forsmark saknar en plan för långsiktig övervakning och kontroll. Detta trots att den största risken med bränslet är att det kan användas för kärnvapen. Nu ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav på Svenskt kärnbränsle att förslaget ska uppfylla internationella krav.

Dokumentet avslöjar: Så allvarliga är riskerna

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att de risker med slutförvaret som avslöjats är irrelevanta. Men ett nytt dokument visar att så inte är fallet. I det skriver myndighetsspecialisten med ansvar för granskningen av slutförvarets långsiktiga säkerhet om “kritiska osäkerheter och kunskapsluckor kring kapselns grundläggande funktion”.

Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret

Efter Sveriges Naturs avslöjande om risker i det planerade slutförvaret av kärnavfall har Mark- och miljödomstolen begärt svar på frågor från Strålsäkerhetsmyndigheten. Domstolen vill att myndigheten redovisar underlag för de processer som, enligt de dokument tidningen lyckats få ut, riskerar att ge stråldoser långt ovanför gränsen för det tillåtna.

Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Uppgifterna är irrelevanta”

Utomstående kan inte förstå de de siffror och påståenden som Sveriges Natur tagit del av och som handlar om förhöjda stråldoser från slutförvaret av kärnavfall. Det anser Ansi Gerhardsson från Strålsäkerhetsmyndigheten. Siffrorna är enligt henne för extrema för att vara relevanta för slutförvaret. Men varför det är så förklarar hon inte.

Gränsvärden för strålning ska skydda kommande generationer

Flera av Sveriges Naturs läsare har hört av sig med frågor om hur man kommit fram till hur hög den riskdos strålningen från slutförvaret av kärnkraftsavfall får vara.
Riskdosen utgår från hänsyn till kommande generationer och att vi fortfarande vet alldeles för lite om risken med låga stråldoser.

Annons