Kommunen med höga klimatambitioner
Bild över Helsingborg

Helsingborg har utsetts till Sveriges mest hållbara kommun tre år i rad. FOTO: Getty Images

Kommunen med höga klimatambitioner

Helsingborg har blivit utsedd till Sveriges mest hållbara kommun – tre år i rad! Med fokus på långsiktighet har staden fått en ordentlig injektion i sitt hållbarhetsarbete. Men vilka faktorer ligger bakom framgångssagan?

Kommunerna har en nyckelroll i omställningen mot fossilfritt. Om Sverige ska kunna nå klimatmålen, och de politiska målen att bli världens första fossilfria välfärdsland, behöver de goda exemplen bli fler. När tidningen Aktuell Hållbarhet uppmärksammar de kommuner som arbetar för ett bättre klimat hamnar Helsingborg i topp år efter år.

LÄS MER: Klimatförändringarna slår olika hårt mot olika kommuner

Helsingborg – en framgångssaga?

I Helsingborg är klimatambitionerna vassare än de nationella överenskommelserna. Redan år 2035 ska kommunens nettoutsläpp av växthusgaser vara nere på noll, enligt kommunens egen klimat-och energiplan. Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ska minska med 80 procent till senast år 2030, samtidigt som kolinlagringen ska öka markant under perioden 2018 till 2024.

Elin Sundquist, miljöstrateg på Helsingborgs miljöförvaltning, menar att anledningen till att Helsingborg uppmärksammats för sitt klimatarbete är att kommunen tagit ett helhetsgrepp om klimatfrågan.

– Vi har inte bara fokus på växthusgasutsläppen inom kommungränsen utan har också valt att arbeta med utsläppen vi orsakar i andra kommuner och i andra länder. Det har bland annat att göra med vår import av varor och våra långväga resor. Som en åtgärd har vi infört ett klimatväxlingsprogram för stadens egna resor där vi lägger på en 50- procentig avgift på resor med flyg och egen bil i tjänsten. Detta har gjort att antalet flygresor och antalet mil med egen bil i tjänsten minskat med 30 procent.

Utöver helhetssynen menar Elin Sundquist att samverkan och samarbete är viktiga faktorer i klimatarbetet.

– Vi är bra på att samverka mellan bolag och förvaltningar. Vi träffas regelbundet för att överblicka klimatarbetet och utvärdera var det finns samarbetsmöjligheter. Det bildas temagrupper inom specifika åtgärdsområden, såsom plast, transporter och upphandling, där vi försöker hitta gemensamma lösningar. Vi har också en nära dialog mellan politiker och tjänstepersoner under processer med att ta fram och genomföra styrdokument.

LÄS MER: Mindre pengar till kommunernas klimatanpassning

Projekt som främjar klimatet

Flera projekt har startats av kommunen för att långsiktigt arbeta för ett bättre klimat. Bland annat har man infört klimatkrav på fordon hos leverantörer och entreprenörer. Som först i Sverige har det kommunala bolaget Öresundskraft också startat en solelbilspool.

Men kommunens klimatprojekt riktar sig även till barnen.

– I Helsingborg har vi något som kallas Miljöverkstan som är ett stöd till skolornas miljöundervisning. Hundratusentals barn och deras lärare har tagit del av programmet som vänder sig till olika årskurser och omfattar allt från hållbara resor till energi och återbruk, enligt Elin Sundquist.

Dessutom har kommunen, sedan flera år tillbaka, ett projekt som syftar till att minska matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat i skolorna. 2017 slängdes 241 ton ätbar mat i Helsingborgs stads skolor, en siffra som ska ha halverats under 2019. Dessutom satsar man på mer grönt och ingredienser efter säsong.

Den stora utmaningen

Sedan 1990 har utsläppen inom kommunen minskat med nästan 50 procent, men utsläppsminskningen går inte tillräckligt snabbt. Om bara 16 år ska utsläppen vara nere på noll.

– Vi måste tro på att vi kommer lyckas, men det kommer inte att bli enkelt. Om vi ska minska utsläppen i linje med Parisavtalet behöver utsläppen kopplade till fossila bränslen minska i en mycket högre takt jämfört med idag, menar Elin Sundquist.

Enligt en forskargrupp på Uppsala universitet måste utsläppen minska med minst 12 procent årligen från och med nu. Gruppen har räknat på det kvarvarande globala koldioxidutrymmet och tagit ned det på kommunnivå. För att öka chanserna att nå målet kommer Helsingborg under nästa år samla näringsliv och civilsamhälle för att arbeta fram ett lokalt klimatavtal.

Läs mer om hållbarhet

Mindre pengar till kommunernas klimatanpassning
Klimatförändringarna slår olika hårt mot Sveriges kommuner
Lägre klimatutsläpp hjälper hållbarhetsmål
Vägen till framtidsjobb inom hållbarhet
Vilket är världens lyckligaste land?
Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter