Isbjörnarna kan bli 30 procent färre till 2050

Isbjörnar får svårt att hitta föda utan havsis. Foto: Dan-Axel Hallbäck

Isbjörnarna kan bli 30 procent färre till 2050

Isbjörnarna får det tufft i det smältande Arktis, utan havsis att jaga från får de svårt att hitta föda. De kan komma att minska i antal med 30 procent till 2050. Fertiliteten har också minskat bland björnarna, till följd av höga halter av miljögifter.

Det finns cirka 25 000 isbjörnar kvar i Arktis. En aktuell studie av 19 isbjörnspopulationer runt om i Arktis förutspår att antalet sannolikt kommer att minska med ytterligare 30 procent fram till 2050. Hoten består främst av krympande havsis, men även av sterilitet hos hannar på grund av höga miljögiftshalter.

I den internationella rödlistan betecknas isbjörnen som sårbar. Populationerna i Norra Kanada är ganska stabila, medan de minskar i andra delar av Arktis.

Isbjörnar är helt och hållet beroende av havsisen för sitt liv. De använder isen som en flytande plattform för att kunna jaga säl. I öppet vatten kan sälarna enkelt komma undan.

Om dagens utveckling fortsätter kan Arktis bli isfritt sommartid under någon gång under 2030-talet. Det kommer att minska björnarnas möjligheter att hitta föda. Hungriga björnar som är fast på land har också blivit allt vanligare sommartid exempelvis på Svalbard.

Läs mer om situationen för havsisen i Arktis

En annan ny studie visar att isbjörnshannar kan bli sterila av den miljögiftsbelastning de utsätts för i toppen av näringskedjan. Det klassiska miljögiftet PCB har tidigare minskat fertiliteten hos isbjörnshannar på Svalbard. Numera har halterna av detta ämne stabiliserats i Arktis miljö. Men istället kommer nya ämnen som kan ha liknande effekter. Många olika kemikalier med hormonpåverkande effekter, bland annat bromerade flamskyddsmedel och PFAS, högfluorerade ämnen, återfinns i stigande halter i isbjörnsblod.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter