Annons
Så kan ljunghedarna räddas

Över 200 rödlistade arter lever på ljunghedarna. FOTO: Getty Images

Så kan ljunghedarna räddas

Bara fem procent av Sveriges tidigare ljunghedar finns kvar. Mattias Lindholm, Sveriges enda ljunghedsforskare, har förslag på hur de kan räddas.

De senaste hundra åren har runt 95 procent av landets ljunghedar försvunnit. Orsaken är stora skogsplanterings­projekt. Innan dess bestod exempelvis en tredjedel av Hallands yta av ljunghedar. Främst användes de som betesmark och brändes därför regelbundet för att djuren skulle få ny välsmakande ljung och för att den magra marken skulle få mer näring.

Behöver skötas oftare

För att bevara landets unika ljunghedar vill Mattias Lindholm, landets enda ljunghedsforskare, att de sköts mer frekvent och intensivt. I en avhandling vid Göteborgs universitet har han testat olika metoder att restaurera äldre ljunghedar som blivit gräsdominerade. Genom att kontinuerligt bränna olika ytor och ta bort det översta jordlagret kan man öka artrikedomen och bibehålla den variationsrika miljön.

Länk till Mattias Lindholms avhandling: Heathlands – a lost world?

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter