Annons

Möten för förändring

HELA KLOTET * I föreningens internationella samarbete är jämställdhet en viktig formell del. Men viktigast är vänskapliga möten och samtal mellan mäniskor från olika kulturer.

Fyra frågor i EU-fokus

PERSPEKTIV * Det svenska ordförandeskapet gör i huvudsak ett bra jobb på miljöområdet, men trovärdigheten rubbas av att man samtidigt monterar ner viktiga delar av den nationella miljöpolitiken, enligt Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Gamla gudar & grödor

HELA KLOTET * Kenyanska kvinnor söker bokstavligen sina rötter för att klara ett torrare klimat. Vi har varit med när gamla grödor och heliga platser väcks till nytt liv.

Fler vägar, färre bussar

TRAFIK * De svenska länen har höga mål om att öka kollektiv­trafiken, men målen nås knappast eftersom de konkreta förslagen enbart gynnar bilen. Det visar Läs mer…

Kvotplikt för biodrivmedel

TRAFIK * Energimyndigheten har lämnat förslag till regeringen om att införa kvotplikt för biodrivmedel i bensin och diesel. Förslaget innebär att oljebolagen åläggs att blanda Läs mer…

Amazonas skyddsängel

HELA KLOTET * Hon är kvinnan som kom från skogen och blev miljöminister i Lulas brasilianska regering. Marina Silva har stridit i årtionden för att bevara Amazonas regnskog och ge skogens folk chansen till ett värdigt liv.

Trålfiske i nationalpark

HAV * Sverige har fått sin första marina nationalpark, men trålfiske är fortfarande tillåtet i parken.

Kampen för mangroven

HELA KLOTET * Med bulldozers och kemikalier har tidigare vidsträckta mangroveområden omvandlats till räkodlingar. Men kustbefolkningen i Ecuador har fått allt mer kraft i sina protester mot denna miljöförstörelse.

Ja till kalkbrott i Bunge

MILJÖRÄTT * Tack vare att regeringen i sista stund fått till stånd en lagändring som gör det lättare att öppna täkter där det finns hotade arter, vann Nordkalk i Miljööverdomstolen. Företaget får tillstånd till ett nytt stort kalkstensbrott i Bunge på norra Gotland.