Annons
Smutsigt oljekraftverk startas igen

Smutsigt oljekraftverk startas igen

ENERGI * Vattenfall planerar att sätta igång det gamla oljekraftverket i Stenungsund och elda det med smutsigast tänkbara bränsle. Ett projekt stick i stäv med alla klimatambitioner.

Kraftverket i Stenungsund har varit avstängt sedan 1998. Vattenfall vill nu köra det kontinuerligt och producera 3,5 TWh el per år. Bränslet är tänkt vara tung högsvavlig restolja från Scanraff. Stenungsundsverket blir då, trots ny rökgasrening, Västsveriges största enskilda utsläppare av försurande kväveoxider (1600 ton/år) och svaveldioxid (1600 ton/år) samt av klimatgasen koldioxid (2,5 miljoner ton).De kringboende är oroliga för att kraftverkets utsläpp ska ytterligare ska förvärra situationen för redan svårt försurade sjöar och skogar i Bohuslän. Verket kommer också att bidra till att höja Sveriges totala koldixoidutsläpp med fyra procent.- Det är svårt att föreställa sig något som är miljömässigt sämre än Stenungssundsverket, både vad gäller utsläpp och lokalisering, säger Eva Lindberg, klimathandläggare påSNFs kansli. Det är absurt att idag starta ett fossileldat kraftverk med föråldrad teknik, med en verkningsgrad under 40 procent, och dessutom med det smutsigaste bränsle som går att uppbringa.Vattenfall hoppas att kunna få ta del av de extra utsläppsrätter för ny produktion som finns inom det nya handelssystemet för koldioxid. Ekonomin i projektet är osäker, i synnerhet om man måste köpa utsläppsrätterna.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i