Minskade utsläpp när färre arbetspendlar

Många har tvingats byta arbetspendling med bil mot mer hemarbete. Foto: Getty

Minskade utsläpp när färre arbetspendlar

Under pandemin har många fått ställa om till hemarbete och digitala möten. Från forskarhåll välkomnas beteendeförändringen. Men leder den till lägre utsläpp i slutänden?

Enligt Kimberly Nicholas är svaret ett självklart ja. Universitetslektorn vid Lunds universitets Lucsuscenter har tidigare studerat vilka beteende­förändringar som har störst utsläppsminskande effekt. Forskningen har fått stor uppmärksamhet under pandemin. Den främsta förändringen är nämligen att byta arbetspendling med bil mot mer hemarbete. Något som många tvingats till nu.

Är det då någon som ­utmanar de resultaten?

– Jag har inte sett någon som har några data på det. Visst, hypotetiskt skulle du kunna säga att den som normalt sett cyklar eller går kan nå högre utsläppstal genom att investera i hemmaskärmsanläggning, ny dator och skrivbord och så vidare. Men de fallen är verkligen på marginalen om du jämför med den vinst som uppnås om någon slutar att pendla med sin bil varje dag. Och i realiteten, med verkliga data, så är det den sortens förändringar som observeras just nu under pandemin.

Hennes slutsatser stöds bland annat i en studie från april som letts av Diana ­Ivanova vid Leeds Universitet. Samtidigt har resultaten prövats än mer under pandemin. En hypotes om att energianvändningen skulle öka dramatiskt på grund av hemarbetet har exempelvis undersökts utan resultat.

Hur långsiktiga kan beteendeförändringarna bli?

– Det vi vet från experiment där man uppmuntrat folk att bilpendla mindre under tiden som en motorväg byggs om, är att just den yttre faktorn leder till att beteendeförändringarna har en mycket större sannolikhet att vara kvar efter ett år, säger Kimberly Nicholas.

Samtidigt är hon besviken på rekommendationerna om att undvika kollektivtrafik, då de kan få som effekt att fler väljer bilen. I praktiken har det också observerats i Sverige, då kollektivresandet halverades första halvåret 2020 samtidigt som bilresandet inte påverkats alls, enligt Trafikanalys.

– Det går ju emot den utveckling vi behöver uppmuntra för klimatet. Först och främst minska behovet av transport, och sedan uppfylla behovet som finns kvar utan bil.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X