Annons
Kraftverk nära att tömma en stor sjö

Fyrtio procent av Yxerns yta försvann. Foto: Tino Åberg

Kraftverk nära att tömma en stor sjö

Sjön Yxern i norra Kalmar län har denna sommar inte varit någon vacker syn. Vattennivån var i september mer än två meter under normalt vattenstånd, 40 procent av ytan var borta. Gäddornas lekplaster var torrlagda sedan länge. Och sjön har brutalt åkt upp och ner i flera års tid.

Nedströms Yxern ligger flera kraftverk. För att förse dem med vatten har sjön tappats på vatten. En gammal vattendom ger regleringsföreningen som består av flera olika företag, rätt att reglera Yxern så som skett. Vattendomen är dessutom skriven så att den ger regleringsföreningen rätt att öppna dammluckorna helt när vattnet sjunkit till en viss kritisk nivå.

Så var läget i slutet av september. Sjön riskerade att tömmas helt.

De boende runt sjön har protesterat länge. Tino Åberg är särskilt engagerad.

– Var och en borde kunna se att det är högst olämpligt att använda en sjö som denna som regleringsmagasin. Vattendomen som styr regleringen är helt otidsenlig.

Det skrevs en hel del om sjön i medierna under hösten. Vimmerby och Västerviks kommuner krävde att tömningen skulle upphöra. Kammarkollegiet påpekade att regleringen kunde vara skonsammare utan att det skulle bryta mot vattendomen. I slutet av september gick länsstyrelsen in och förbjöd ytterligare tappning av sjön.

Sjön är fortfarande en sjö som ser ut som ett stenbrott, men Tekniska verken i Linköping har stängt dammluckorna. Nu krävs det nederbörd för att återställa sjön. Hur ska det bli framöver?

– Tekniska verken har inget eget intresse av att reglera sjön, vi är en del av många i regleringsföreningen och vi ska följa vattendomen.  Det finns intressen längre ned i systemet som vi är bundna till. I år har vattnet varit lågt, det ser inte roligt ut. Vi har nu bjudit in till ett möte med Vimmerby och Västerviks kommuner, länsstyrelsen och vattenrådena för att diskutera situationen, säger Lana Brunell pressansvarig på Tekniska Verken.

Tino Åberg hoppas att vattendomen kommer att ändras.

– Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret. Här har en sjö allvarligt skadats. Det enda raka vore om Tekniska verken tog bort luckorna och lät vattnet strömma naturligt ur sjön igen. Regleringen förstör mer än vad den skapar ekonomi.

LÄS OM vattenkraftstriden vid Untran

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons