Kritik mot att rå palmolja väntas ersätta PFAD

Regeringens nya förslag för att driva bort palmoljeprodukten PFAD från svenska biodrivmedel möts av vitt skilda reaktioner. Mest kontroversiellt är att produkten på kort sikt bedöms ersättas av rå palmolja.

Riksdagen röstade för stopp för palmolja i biodiesel

Drivmedel från palmoljeproduktion kommer inte längre att betraktas som hållbara i Sverige, enligt beslut i riksdagen. Trots hård kritik ställde sig inget parti mot regeringen förslag till de ändrade regler för förnybart bränsle som börjar gälla nästa år.

Alliansen backar – palmoljeprodukt stoppas i biodiesel nästa år

Sveriges Natur har tidigare berättat hur Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ville skjuta på omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Men nu backar Alliansen och kräver bara att riksdagen tillkännager för regeringen att konsekvenserna av omklassificeringen ska utredas bättre. Därmed kommer riksdagen den 8 november att rösta för att PFAD från den 1 juli 2018 inte längre kommer få de förmånliga skattelättnader produkten fått fram till nu.

SD avgör palmoljestriden

Sverigedemokraterna kommer att rösta ja till att skjuta upp omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Det innebär att förslaget får majoritet i riksdagen och att beslutet som skulle sätta stopp för inblandning av den omstridda ingrediensen i biodiesel skjuts upp ett år.

Palmolja – snart på en mack nära dig

Palmolja gör comeback i svenskt biodrivmedel. Sydostasiens regnskog står på spel. Företagen hävdar att produktionen är hållbar. Men Sveriges Naturs granskning visar att kontrollen brister.