Annons

Regeringen säger nej till att koppla på fossilgas på stamnätet

Regeringen beslutar idag om att inte bevilja tillståndet för företaget Swedegas att koppla på naturgas på det befintliga gasnätet. Beslutet motiveras med att satsningar på naturgas skulle bygga in Sverige i ett fossilt beroende, vilket inte går i linje med klimatmålen.
– Det är verkligen värt att fira det här beskedet, säger Olivia Linander från kampanjen Fossilgasfällan.

Fortsatt tyst om Swedegas gasledning i Göteborg

Swedegas planerade gasterminal i Göteborg väntar fortfarande på grönt ljus från regeringen. Mycket lutar åt att bygget sätts igång, men det är problematiskt menar miljö-och klimatminister Isabella Lövin (MP).
– Vi måste börja fasa ut användningen av fossilt i våra el- och gasnät och ställa om till förnybart. Att koppla på nya naturgasledningar rimmar uppenbart dåligt med det.

Förödelse i naturgasens spår

I Göteborg planeras en stor naturgasterminal. Dit kommer gas att importeras, bland annat från USA, där mängder med naturgas utvinns genom den kontroversiella metoden hydraulisk spräckning, ”frackning”. Möt människorna som kämpar mot en ständigt växande industri.

Gaskraften startar om i Europa med lägre priser

Mer el från naturgaseldade kraftverk skulle på kort tid kunna minska de europeiska utsläppen av koldioxid. Men merparten av gaskraftverken inom EU står stilla, till följd av rekordlåga priser på kol. Nu finns dock tecken på att gasen börjar bli konkurrenskraftigare igen.

Sverige tiger om rysk ledning för naturgas

Regeringen tiger om de ryska planerna på att dra en ny ledning för naturgas utanför Gotlands kust.

– Det är märkvärdigt tyst, säger EU-parlamentarikern Peter Eriksson (MP).