Annons
Miljoner fåglar dödas illegalt varje år

Bofinken är en av fåglarna som jagas illegalt.

Miljoner fåglar dödas illegalt varje år

Enligt BirdLife Internationals undersökningar från 2015 och 2016 dödas 25 miljoner fåglar olagligt varje år i Medelhavsområdet. Ytterligare upp till ett par miljoner fåglar dödas varje år i norra och centrala Europa och Kaukasusområdet enligt en uppföljande rapport från i höstas.

Rapporterna visar att stora mängder fåglar fortfarande skjuts eller fångas i fällor, nät eller med pinnar bestrukna med lim, i strid med ländernas nationella lagar och internationella åtaganden. Fåglar dödas för att ätas, men också för sport/prickskytte, för att stoppas upp eller för att de ses som skadedjur.

De högsta dödssiffrorna finns i Medelhavsområdet. I genomsnitt beräknar man att 25 miljoner fåglar dödas illegalt varje år. Egypten och Italien toppar statistiken med 5,7 respektive 5,6 miljoner dödade fåglar. I Syrien dödas 3,9 miljoner fåglar, i Libanon 2,6 miljoner och på Cypern 2,3 miljoner. Andra länder med höga dödssiffror är Grekland, Frankrike, Libyen och Albanien. På Malta dödas flest fåglar per kvadratkilometer.

Arterna som toppar statistiken i Medelhavsländerna är bofink (2,9 miljoner), svarthätta (1,8 miljoner), vaktel (1,6 miljoner) och taltrast (1,2 miljoner). Ungefär 100 000 rovfåglar skjuts varje år.

LÄS MER: Rapporten om Medelhavsländerna från 2015

I norra och centrala Europa och Kaukasusområdet beräknar man att mellan 400 000 och 2 miljoner fåglar dödas illegalt. Flest fåglar dödas i Azerbajdzjan (upp till en miljon fåglar per år), följt av Tyskland och Rumänien.

Våtmarksfåglar, småfåglar och rovfåglar är alla drabbade. Av rovfåglarna är 51 av 52 arter utsatta.

– Problemen med illegal jakt är allvarliga i länder som Italien och Libyen. EU skulle kunna sätta hårdare press på att lagar och åtaganden ska följas, säger Niklas Aronsson som är presskontakt för BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) och redaktör för tidningen Vår Fågelvärld.

Längs flyttfågelrutten öster om Medelhavet dödas stora mängder småfåglar på väg till eller från Sverige.

– Men störst påverkan på bestånden har illegal jakt för stora och långlivade fåglar som är fåtaliga, till exempel rovfåglar eller vit stork.

De största hoten för svenska fågelbestånd handlar dock inte om jakt, enligt Niklas Aronsson:

– Den ökade intensiteten i jordbruket och att habitaten, livsmiljöerna, försvinner är mycket större problem. Men det är svårare att få uppmärksamhet för de processerna eftersom de inte är så mediala. Fåglarna försvinner i det tysta.

LÄS MER: Forskningsartikeln om Medelhavsländerna från 2016

Daniel Bengtsson som är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige håller med om att huvudproblemet för svenska fågelbestånd är att miljöer med hög biologisk mångfald i skogs- och jordbruksmark försvinner. På sikt kommer också klimatförändringen att påverka.

Bland svenska tropikflyttare som sannolikt drabbas av en kombination av krympande miljöer och illegal jakt längs flyttvägarna nämner han buskskvätta, näktergal och ortolansparv.

Kungsörn och havsörn är arter där bestånden påverkas direkt av illegal jakt i Sverige. Problemet handlar inte bara om jakt utan också om ungar som dödas och bon som raseras.

– Äggsamling är också något som har aktualiserats på senare tid i flera domstolsfall. Vi är lite skärrade över att det fortfarande verkar vara en utbredd verksamhet. Men jag har svårt att se att omfattningen skulle vara sådan att det påverkar bestånden, säger Daniel Bengtsson.

Text Mats Hellmark

LÄS MER: Den amerikanske författaren Jonathan Franzen väckte debatt om den illegala fågeljakten i Medelhavsländerna med en uppmärksammad artikel i The New Yorker 2010.

LÄS MER: Rapporten om norra och centrala Europa och Kaukasus från 2017

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter