Kärnkraftens framtid fortfarande osäker
Tunnel under jorden som visar hur slutförvaret kommer att se ut i framtiden.

Svensk kärnbränslehanterings underjordiska bergslaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn som byggts för att testa framtidens slutförvar. Det riktiga slutförvaret kommer att ligga vid Forsmark. Foto: Sanna Dolck/TT

Kärnkraftens framtid fortfarande osäker

Kärnkraften har i valspurten oväntat lanserats som en lösning på klimatproblemen. Men flera avgörande frågor om kärnkraften är inte besvarade, bland annat  hur avfallet ska förvaras säkert. Och nu i sommar har det visat sig att reaktorerna inte är byggda för att klara ett varmare klimat.

Det varmare vädret med torka och bränder har satt klimatfrågan på dagordningen inför valet. Lite oväntat har kärnkraften hamnat i fokus. Tre av riksdagspartierna ser kärnkraften som en av lösningarna på klimatfrågan; Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

LÄS MER: Kärnkraften får ny sprängkraft i valspurten

Men, flera viktiga frågor när det gäller kärnkraftens framtid kvarstår.

Sveriges Natur har tidigare avslöjat avgörande brister i förslaget till slutförvar av använt kärnbränsle. Brister som också gjorde att mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 23 januari sa nej till förslaget.

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret

Svensk kärnbränslehantering som arbetat fram förslaget hade räknat med att ha undanröjt alla osäkerheter till i januari 2019, men har nu fått förlängt till slutet av april. När kärnkraften avhandlas i valrörelsen är alltså en avgörande säkerhetsaspekt fortfarande inte utredd. Risken för kärnvapenspridning går heller inte att hantera helt säkert i en avlägsen framtid i det förslag som presenterats.

LÄS MER: Slutförvaret saknar plan för långsiktig övervakning trots kärnvapenrisk 

Ej klimatsäker

I somras tillkom ytterligare ett problem, nämligen det varma vädret. Vattnet som ska kyla reaktorerna blev så varmt att flera reaktorer fick dra ner på driften och en reaktor helt stängas av under en tid.

Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu hur förändrat väder kan påverka de svenska kärnkraftverken.

– Det handlar om att få en överblick över hur högre temperaturer och andra tänkbara ändringar i normalvädret påverkar dem, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Terrorhot

En annan säkerhetsbrist som Sveriges Natur avslöjat är att skyddet mot terrorbrott mot kärnkraftverken inte är utformat på det sätt som det internationella kärnenergiorganet IAEA rekommenderar. De poliser som behövs för att avvärja en attack finns inte på plats vid de svenska kärnkraftverken.

LÄS MER: Svensk polis vill inte skydda kärnkraftverk mot terror

Andra svagheter som tidningen skrivit om handlar om den granskande myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten. Riksrevisionen har granskat granskaren och anser att det är osäkert om Strålsäkerhetsmyndigheten arbete inriktas på det viktigaste. Orsaken skulle vara att myndigheten inte gör riskbedömningar för att avgöra vad som är mest angeläget.

LÄS MER: Bristande kontroll av kärnkraftverk

Olönsam

Tidningen har även granskat ekonomin för kärnkraften. De låga elpriserna och skärpta krav på säkerhet efter den stora olyckan i japanska Fukushima år 2011 gör att lönsamheten försämrats. Det har bland annat lett till att beslutet att stänga av fyra reaktorer av tio innan år 2020.

LÄS MER: Kärnkraften olönsam även utan effektskatten

Sveriges Naturs granskning av slutförvaret

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade brister i slutförvaret

LÄS MER: Outredda risker kring utsläpp av kärnavfall

LÄS MER: Sista striden om kärnavfallet har inletts

LÄS MER: Bristande kontroll av kärnkraftverk

LÄS MER: Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftsbranschen

LÄS MER: Stråldoserna ska skydda kommande generationer

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndighten: ”Uppgifterna är irrelevanta”

LÄS MER: Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret 

LÄS MER: Regeringen vill granska kärnsäkerheten

LÄS MER: Dokument avslöjar – så allvarliga är riskerna

LÄS MER: Slutförvaret saknar långsiktig plan för övervakning trots kärnvapenrisk

LÄS MER: Domstolen säger nej till slutförvaret 

LÄS MER: Guldspade till Sveriges Natur för avslöjande om slutförvaret

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter