Annons
Alliansen backar – palmoljeprodukt stoppas i biodiesel nästa år

Alliansen backar – palmoljeprodukt stoppas i biodiesel nästa år

Sveriges Natur har tidigare berättat hur Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ville skjuta på omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Men nu backar Alliansen och kräver bara att riksdagen tillkännager för regeringen att konsekvenserna av omklassificeringen ska utredas bättre. Därmed kommer riksdagen den 8 november att rösta för att PFAD från den 1 juli 2018 inte längre kommer få de förmånliga skattelättnader produkten fått fram till nu.

Förra året reste Sveriges Natur till Sumatra. Där kunde vi följa regnskogsskövlingarna och kränkningarna mot lokalbefolkningen i palmoljeskördarnas spår och visa att PFAD, som är en biprodukt av palmoljetillverkningen, många gånger är svårare att spåra än palmolja. Den omstridda produkten har blivit en allt vanligare ingrediens i biodieseln på den svenska marknaden, trots att palmolja många gånger kan ge större klimatpåverkan än fossila bränslen.

Regeringen ville stoppa PFAD

Därför ville regeringen stoppa användningen av icke spårbar PFAD i biodiesel genom att från den 1 juli 2018 inte längre klassificera produkten som avfall. Det skulle göra att den inte längre blir lika förmånlig för bolagen att använda. Det svenska statsstödet till PFAD uppgick till 1,5 miljarder kronor 2016 och under 2017 har försäljningen ökat ytterligare.
Norge har redan genomfört en sådan omklassificering.

Men bland andra den finska oljebolagsjätten Neste, i Sverige företrädda av PR-byrån Westander, har försökt stoppa beslutet i Sverige genom att påverka politikerna.

Och för några veckor sedan kunde Sveriges Natur berätta om Alliansens motion, som ville skjuta upp omklassificeringen till juli 2019.

– Vi har fått varningssignaler om att PFAD kan komma att ersättas med ren palmolja annars, sa Rickard Nordin, Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson, till Sveriges Natur då.

SD står bakom motionen

Efter utskottets första möte stod det klart att även Sverigedemokraterna skulle ställa sig bakom motionen om att skjuta upp omklassificeringen, vilket skulle ge motionen majoritet i riksdagen. Martin Kinnunen, SDs ledamot i miljö- och jordbruksutskottet berättade att även de har uppvaktats av företrädare från industrin.

– Vi har tagit del av alla argument, sa han då.

Men många har protesterat mot beslutet och när protokollet från utskottsmötet justerades i går var formuleringen om att skjuta upp omklassificeringen till juli 2019 borttagen.

– Den att-satsen stötte på patrull av formalia-skäl hos kammarkansliet. Det var en teknikalitet som gjorde att vi inte fick formulera det på det sättet. Därför skrev vi om det så som beslutet sedan blev, säger Rickard Nordin till Sveriges Natur.

Begär konsekvensutredning

Nu står det i stället enbart att riksdagen ska rösta för att göra ett tillkännagivande till regeringen att göra en konsekvensutredning vad omklassificeringen av PFAD kommer att innebära.

– Jag är väldigt nöjd med hur utskottet har beslutat. Min ingång hela tiden har varit fokus på konsekvenserna. Det är det som har varit viktigt för mig personligen. Vår stora oro att vi ska ersätta PFAD med ren palmolja. Vi ska inte ersätta ett dåligt bränsle med ett annat dåligt bränsle, säger Rickard Nordin.

– Förra året användes 23 procent PFAD i HVO och i år betydligt mer än så. Det talas om upp till 50 procent. Jag skulle vilja veta vad regeringen har tänkt att vi ska ersätta det med.

Den 8 november fattar riksdagen beslut i frågan. Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2018 för att anpassa sig till förordningen som börjar gälla från den 1 juli då förändringarna börjar gälla i praktiken.

Sveriges Natur granskar palmoljan

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Skribent Malin Crona
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons